PŘICHÁZEJÍCÍ

Stránka "PŘICHÁZEJÍCÍ" je určena pro zájemce, kteří chtějí podstoupit "cestu k ŘÁDU" ...

 

Dozvíte se zde všechny potřebné informace, jak postupovat a co splnit v případě, že se chcete stát členem ŘÁDU ...

 

III. ŘÁD STRÁŽCŮ KORUNY A MEČE JE VSTUPNÍ BRANOU DO ŘÁDU STRÁŽCŮ KORUNY A MEČE ...

 

Hierarchie ŘÁDU je po celá léta naprosto přesně a pevně dána a neexistuje jiná možnost postupu ...

 

III. ŘÁD vykonává veškeré činnosti týkající se cesty ŘÁDU, připravuje, podporuje a koordinuje svou činnost a veškeré akce, ať již společenské, kulturní, sportovní apod.

 

Každý, kdo se chce stát bratrem či sestrou ŘÁDU si musí projít svou vlastní cestu k ŘÁDU, nicméně vždy prostřednictvím III. ŘÁDU ...

 

Pokud Vás cesta k ŘÁDU zajímá, můžete začít zde, na této stránce ...

 

První, co musíte učinit, je zaslat nám žádost o přijetí. K tomu využijte formulář PŘIHLÁŠKA ...

 

Po obdržení přihlášky budete kontaktováni zpět k dalším krokům (zcela jistě ne online, běžná doba je 15 - 30 dní).

 

Zpravidla bývá dalším krokem, ke kterému budete vyzváni, na Vaší cestě k ŘÁDU, zaslání velmi podrobného ŽIVOTOPISu ...

 

Ke kterému je třeba přiložit také Vaší FOTOGRAFII ...

 

Následujícím krokem, opět po výzvě ze strany ŘÁDU, je zaslání prohlášení o důvodu, proč chcete se stát členem ŘÁDU.

 

Jestliže jste se na své cestě dostali až sem, přijde na řadu vyplnění a zaslání našeho DOTAZNÍKu, abychom se o Vás dozvěděli co nejvíce o Vašich zájmech, práci, postojích, názorech, koníčcích a podobně ...

 

Všechny dokumenty se posílají na mail info@tretiradstrazcu.cz (jiná forma není akceptována) ...

 

Dokumenty nám zasílejte na vyzvání, uvědomte si, že zasláním všech podkladů najednou nic neurychlíte. Jsme organizace, která pracuje mnoho let. Nic se nedá uspěchat. 

 

VŠE MÁ SVŮJ ČAS, SMĚR, CESTU A CÍL, SVŮJ ŘÁD ...

 

Jste-li již na své cestě k ŘÁDU tady, mělo by přijít na řadu první SETKÁNÍ, kde se sejdete s členy III. ŘÁDU a budete si moci pohovořit o všem, co Vás zajímá, ale také budete tázáni na spoustu otázek, které zajímají nás ...

 

VAŠE CESTA K ŘÁDU TEPRVE ZAČÍNÁ ...

 

Jestliže i po tomto setkání obě strany vytrvají ve svém zájmu společné cesty, Vaše cesta k ŘÁDU se, teprve nyní, opravdu započne ...

 

Na cestě k ŘÁDU Vás bude provázet některý ze stávajících bratrů či sester.

 

Mějte na paměti, že ŘÁD, to je především práce, aktivita, činnorodost a neustálé vytváření hodnot a plnění úkolů.

 

TAK SI TO UŽIJTE ...