JAN Z NEPOMUKU

12.2.2019

Svatý Jan z Nepomuk

Je bezesporu jeden z nejznámějších českých svatých. Uctívají ho po celém světě a stavějí mu pomníky převážně na mostech jako ochránci před katastrofami (povodně).

Zajímavostí je, že je to jediný svatý muž, který má kolem hlavy 5 zářivých hvězd. Druhý svatý s hvězdami kolem hlavy je žena  panna Marie, matka Ježíše Krista.

 Byl prohlášen za svatého, kterému se přisuzovali 4 zázraky. Jedna z podmínek při prohlášení za svatého byl nález minimálně dvou zázraků ve prospěch svatého. Celkem bylo předloženo šest návrhů, ale uznány nakonec byli čtyři. 1.zachování jazyka  2.barevná změna relikvie jazyka (jeho naběhnutí a zčervenání)   3. zachránění Rozálie Hodánkové 4. uzdravení Terezie Veroniky Krebsové.

  Podle lidové pověsti byl králem Václavem IV. umučen proto, že nechtěl prozradit zpovědní tajemství jeho manželky královny Žofie s kterou se chtěl král rozvést. Jako důkaz chtěl předložit její nevěru, kterou měl potvrdit její zpovědník. Ten, ale odmítl králi vyzradit zpovědní tajemství, a tak ho král umučil a nechal ho shodit do Vltavy.

Jeden z uznaných zázraků byl nález hmoty v jeho lebce/velký rudý chuchvalec), který byl dlouho považován za jeho jazyk, kterým nepromluvil. Později s dokonalejší metodou se toto tvrzení vědecky vyvrátilo a tento velký chuchvalec v lebce byl jednoznačně identifikován jako mumifikované zbytky mozku. Zároveň bylo vědecky potvrzeno, že opravdu nezemřel na utopení, ale na následky zranění, které utrpěl při brutálním výslechu. Výslechu se účastnil i sám král, údajně pod silným vlivem vína, kterému velmi holdoval. I tvrzení, že byl zpovědník královny historikové vehementně popírají. V té době se vždy zpracovával podrobný seznam osob žijících na hradě. Včetně personálu jako kuchař, podkoní a jiní. Nikde nebyl Jan uveden. Ani v žádných jiných církevních dokumentech nebyl uveden jako zpovědník královny. Byla by to velká pocta a určitě by to někdo zapsal. Zároveň víme, že mezi králem a arcibiskupem docházelo k velké rozepři až nenávisti ve vztahu k západnímu schizmatu. Každý stranil jiné straně. Král by jistě nedovolil, aby někdo z nepřátelského tábora se stal zpovědníkem jeho ženy.

Církev ho představovala jako věrného zpovědníka, protože neprozradil zpovědní tajemství ani na mučidlech a raději zemřel. Byl prohlášen za svatého.

           Tak vznikl i svatojánský kult. Například ještě před válkou se na Vltavě každoročně plavilo velké množství lodí, převážně mladí vodáci, k uctění sv. Jana, kde byla umístěna i jeho socha. Její kopii můžeme ještě vidět pod Slapskou přehradou. Originál je již pod vodou.

           Jeho prohlášení za svatého trvalo velmi dlouho a bylo ukončeno kanonizací 20. března 1729 v bazilice sv. Jana v Lateránu.

A teď trochu čísel:

          Jan či Johanek z Pomuka se narodil přibližně mezi 1340 a 1350. V té době byl vedle sebe klášter a vesnice přesně se neví, která se jak jmenovala. Jan se údajně narodil v Pomukách. Jedna verze říká, že klášter se jmenoval Pomuky a aby se odlišil od vesnice začalo se jí říkat Nepomuky. Jiná verze říká, že to bylo naopak. Jeho otec byl soudce nebo rychtář. Jan zemřel  20. března 1393 v Praze ve věku se cca 43 až 53let. To potvrzují nálezy a ohledání jeho ostatků. Celý život velmi pilně studoval a obsazoval významné posty a také velmi lukrativní. Byl to velmi bohatý a vysoce postavený muž. Když byli faráři z Čech vyzváni, aby napsali jaký mají jejich farníci názor na Jana. Řada z nich se moc nevyjádřila, protože se s tak vysokým úředníkem prakticky nemohla setkat.

        Jan své studium začal pravděpodobně v cisterciánském klášteře, potom pokračoval na univerzitě v Praze a Padově, kde se stal doktorem dekretů. Postupně zastával řadu významných míst. V roce 1369 se stal veřejným notářem ve věku kolem 20 let. Nejvíce Janův život ovlivnili Jan Očko z Vlašimi (strýc a arcibiskup) a Jan z Jenštejna (arcibiskup, nástupce jeho strýce). Byl oltářníkem při kapli svatovítské katedrály. Do této funkce byl jmenován, když král i arcibiskup uprchli z Čech před epidemií do Německa.

          Rozhodně se nedá říct, že žil jako asketa nebo náboženský fanatik. Byl to velmi praktický a cílevědomý člověk. Aby se mohl stát farářem a postupovat jako církevní hodnostář, začal studovat na pražské právnické fakultě roku 1381, kterou dokončil jako bakalář. Dále šel studovat do Padovy, to bylo zcela běžné, studovalo tam množství budoucích církevních hodnostářů. Například i arcibiskup Jan z Jenštejna nebo Arnošt z Pardubic. V průběhu studia byl zvolen lektorem. Studium dokončil s doktorátem církevního práva. Byl kanovníkem vyšehradským. Stal se generálním vikářem, tedy druhým mužem arcidiecéze a arcibiskupovým zástupcem.

           Jan byl vysokým církevním úředník, a tak se dostal do sporu mezi králem a arcibiskupem.

            Celý spor začal již odlišným postojem k řešení největšího církevního problému, a to bylo období velkého západního schizmatu. Každý z nich stál na jiné straně. Král a arcibiskup spolu soupeřili o vliv a moc. Situace se vyhrotila, když příznivci krále vymysleli způsob, jak moc arcibiskupa omezit tím, že založí další biskupství. To mělo ale svá pravidla a řád. Tak čekali až zemře opat Racka, který patřil ke kladrubským benediktinům a tyto kladrubské statky se měli stát základem nového biskupství, kam by král dosadil svého člověka. Toto samozřejmě arcibiskup Jan z Jenštejna velmi dobře věděl. Když roku 1393 opat Racka zemřel, snažil se co nejrychleji za něj jmenovat jeho nástupce. Bylo vyhlášené krátké období, kdy se mohli zúčastněné strany proti této volbě odvolat, včetně krále. Král v té době byl na hradě Žebrák a o této situaci nevěděl.

          Celou uspěchanou akci ukončil Jan, když ze své funkce po velmi krátké lhůtě, kdy se král mohl odvolat, potvrdil 10.3. jako generální vikář, mnicha Olena, novým opatem kladrubským. To krále naprosto rozzuřilo a vyhrožoval arcibiskupovi a jeho spojencům smrtí. Ten se raději uchýlil do bezpečí na svůj Roudnický hrad.

          Blížil se velký křesťanský svátek “Milostivé léto“, které vyhlásil sám papež pro České království. Bylo nutné, aby se arcibiskup vrátil do Prahy. Dnes již nezjistíme, zda král vylákal arcibiskupa záměrně do Prahy pod příslibem vstřícného jednání nebo opravdu mělo jít o smíření, které se vinou jednoho z nich zvrtlo ve vážnou rozepři, při které král nechal arcibiskupa a jeho doprovod uvěznit. Údajně byl král pod značným vlivem vína a arcibiskup to dostatečně nevzal ve své diplomacii na zřetel. Arcibiskupovi se podařilo utéci. Je ale možné že ho král raději nechal uprchnou, aby se vyhnul možným následkům za uvěznění arcibiskupa. Ostatní čtyři členy doprovodu vyslýchal nejprve na hradě a potom na staroměstské radnici, kde byli podrobeni právu útrpnému. Král si zřejmě uvědomil, že celá tato situace je v křesťanské Evropě nepřijatelná, a tak další tři vězně propustil s podmínkou, že před notářem stvrdí svůj slib mlčenlivosti o celé situaci. Bohužel Jan v té době už byl pravděpodobně natolik zraněn, že byl v bezvědomí. To potvrdila i vědecká studie, která prokázala že pohmožděniny lebky Jana byly neslučitelné se životem a zemřel na své zranění nikoliv na utonutí. Král jeho mrtvou nechal hodit z kamenného (dnes Karlova) mostu do řeky. Jeho tělo se našlo na levém břehu Vltavy. Rybáři údajně viděli kolem jeho hlavy pět zářivých světel a proto je znázorňován s pěti hvězdami kolem hlavy.

             S jeho prohlášením za svatého to jako u člověka bohatého a vysoce postaveného nebylo jednoduché. Zjistilo se například, že půjčoval peníze. Nepodařilo se ale dokázat, že bral úroky. Také s jeho smrtí to nebylo jednoduché. Musel by zemřít při obraně církve, ale to šlo prokázat velmi těžko když jeho vrah byl křesťanský král a císař. Proto pověst, že umřel při obraně zpovědního tajemství byla daleko přijatelnější.

            Jan Nepomucký pocházel z velmi bohaté a vlivné rodiny, která mu umožnila nejen vzdělání, ale i přístup k vysokým úřadům. Protože to byl člověk velmi pilný, cílevědomý a studijní typ, byl i velmi úspěšný. A jak lidové rčení říká, byl v nesprávné době na nesprávném místě.

 

Řád strážců

koruny a meče

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem.